Laudatio 2020 (prysuitdeling)

As gevolg van die Covid 19-pandemie, wat gelei het tot verskeie buitemuurse aktiwiteite wat nie hierdie jaar plaasgevind het nie, moes die Laudatio-komitee sekere aanpassings maak vir 2020.

Die volgende beginsels sal dus vir Laudatio 2020 geld:

Sport-en Kultuuraktiwiteite

Alle afgehandelde aktiwiteite, m.a.w aktiwiteite wat in die eerste termyn plaasgevind het, volgens die bestaande kriteria, sal die status quo handhaaf vir toekennings.
Virtuele kompetisies wat nie deel van ‘n amptelike liga was nie, sal NIE in aanmerking geneem word nie.


Vir onafgehandelde aktiwiteite of gekanselleerde aktiwiteite sal die volgende proses in werking tree:

Graad 8 tot 11:

Elke leerder se prestasie op buitekurrikulêre vlak, sal oor ‘n aaneenlopende tydperk van 3 jaar gemonitor word. Daar sal dan in 2021 die nodige toekenning vir 2020 gemaak word.

Vir 2020 sal hierdie leerders geen toekenning ontvang nie (behalwe matrikulante).
In 2021 sal ons aan die hand van die vorige jaar/jare se toekennings ‘n besluit neem, byvoorbeeld: Kind X kry in Graad 8 (2020) geen toekenning (Covid-19-jaar), in graad 9 (2021) kwalifiseer hy vir ‘n balkie vir koor en in graad 10 (2022) kwalifiseer hy weer vir ‘n balkie. Dit beteken dan dat ons aanneem dat hy in graad 8 (2020) ook vir ‘n balkie sou kwalifiseer en dus ken ons in sy graad 10-jaar vir hom erekleure toe, want dit sou dan sy 3de balkie wees, wat tot erekleure lei.
Ons gaan dus vir graad 8-11 terugwerkend oordeel, soos in bogenoemde voorbeeld verduidelik. Sodoende, glo ons, is dit ‘n regverdige manier om ons leerders gelyke erkenning te gee in ‘n jaar waaroor ons nie beheer gehad het nie.
Matrikulante:

Graad 12-leerders sal reeds vanaf 2020 terugwerkend hul toekennings ontvang by die Gradueringseremonie op 9 Oktober 2020.

Byvoorbeeld: In 2018 kry leerder Y erekleure vir hokkie, in 2019 kry hy ‘n hertoekenning vir erekleure, dus aanvaar ons dat hy in 2020 weer vir erekleure sou kwalifiseer en dus kry hy weer ‘n hertoekenning van erekleure (indien hy deel was van die aktiwiteit in 2020).
Buiteskoolse aktiwiteite

Alle afgehandelde aktiwiteite wat plaasgevind het, volgens die bestaande kriteria, sal die status quo gehandhaaf word vir toekennings.
Virtuele kompetisies wat nie deel was van ‘n amptelike liga nie, sal NIE in aanmerking vir toekennings geneem word nie.
Bewys van deelname en prestasies behaal, moet teen Woensdag, 23 September aan Me. Mariëtte Keyser gestuur word: mariette.keyser@helpmekaar.co.za
Die Laudatio-toekenningsplegtigheid se verloop en datum sal op ‘n latere stadium aan u deurgegee word. Indien u enige verdere inligting rondom Sport of Kultuur verlang, kan u onderskeidelik die sporthoof, Mnr. Shaun Jackson of die kultuurhoof, Me. Linda Peacock kontak.

Vriendelike groete
Jana Botha
(Laudatio-organiseerder)